Hjälp och tips  
Hem Bibliotek Kontakt Om Samlingsportalen  

   Sponsorer        Digitalt Museum

 


Tack till alla som har stöttat samlingsportalen.se
Järnvägsmusei vänner har sedan januari 2011 i samarbete med Arbetsförmedlingen arbetat med digitalisering av Järnvägsmuseets samlingar. Det har resulterat i över 160 000 sökbara poster på hemsidan samlingsportalen.se.

Regeringens krav på avveckling av Fas 3 innebar att Arbetsförmedlingens möjlighet att finansiera projektet minskade hastigt och kraftigt. För att i samråd med Järnvägsmuseet lösa den uppkomna situationen och rädda projektet över verksamhetsåret 2015 gjorde Järnvägsmusei vänner ett upprop till medlemmarna om ekonomiskt stöd. Bidragen kunde lämnas enligt följande modell:
Platinasponsor:       50 000 kr
Guldsponsor:          25 000 kr
Silversponsor:        10 000 kr
Bronssponsor:    < 10 000 kr
Till och med november 2015 inkom drygt 380 000 kronor från framför allt privatpersoner. Bidragsgivarna presenteras i listan här intill.

Verksamheten kunde fortgå hela året tack vare dessa bidrag. Från och med 2016 har digitaliseringen övergått från projekt till prioriterad verksamhet vid Järnvägsmuseet även om verksamhetsvolymen måste minskas utan större externa tillskott. Järnvägsmusei vänner leder fortfarande arbetet med anställd personal.

Vill du fortsätta att stödja digitaliseringsverksamheten för att öka farten kan du sätta in valfritt belopp på föreningens bankgiro 5777-5561. Vill du ha ditt namn med på sponsorlistan så bör beloppet bestämmas enligt ovan nämnda sponsorsnivåer.
Du är naturligtvis välkommen att lämna valfritt belopp, utan att bli namngiven på hemsidan.

Järnvägsmusei vänner och Järnvägsmuseet framför ett varmt och innerligt tack för all ekonomisk hjälp vi har fått som samtidigt är ett ovärderligt stöd för tillgängliggörandet av järnvägens kulturarv.


Under 2018 besöktes samlingsportalen.se av närmare 220 000 unika besökare som tillsammans gjorde ungefär 25 000 000 sökningar.

 


- Våra sponsorer -- Platinasponsor -
Gunnar Ekeving
René Sjöstrand
Anonym

- Guldsponsor -
Björn Markland
Anonym

- Silversponsor -
Bengt Dahlberg
Claes Matisson
D. H. G. Brehmer
Hans Dagermark
Harald Nordius
Karl Henriksson
Klas Blomberg
Lars Gunnar Svedé
Lars Olov Karlsson
Lennart Malmsten
Peter Lidskog
SNJ Förlag och Trafik AB

- Bronssponsor -
 Anonyma
Bengt-Åke Rudström
Björn Bodin
Björn Olsson
Fredric Abrahamsson
Göran Collin
Jan Ohlson
Jan-Erik Swan
Järnvägarnas Museiförening, Jvgmf
Järnvägshistoriska Riksförbundet, JHRF
Jöran Johansson
Lars Berggrund
Michael Blom
Per-Ola Sollvén
Rolf Gimle
Svante Andersson
Åke Söderlund
Lars Moberg
Rut Bånnsgård


Vi vill till er alla framföra järnvägsmusei Vänners stora tack för ert stöd till Digtaliseringsprojektet!

Rolf Sten dåvarande ordförande JvmV
 Lennart Lundgren, verksamhetsledare
Fr. v. Daniel Dufvenberg och Lennart Lundgren.


Annelie Talsi.

 

 

Har du frågor om Digitaliserings-verksamheten?

Kontakta verksamhetsledare
Lennart Lundgren
026 - 455 1479,
eller
E-post
lennart.lundgren@
smtm.se