Innehållsförteckning

Instruktion/lathund för inmatning av fotodata - Inmatningsblankett

Instruktioner för bildtolkning i Sofie Reflex.

1 Ny post
                      1.1 Museikod
                      1.2 Subnr
                      1.3 Spara blankett och Navigering

2 Tekniska Uppgifter

                      2.1 Bildtyp
                      2.2 Material
                      2.3 Format
                      2.4 Enhet
                      2.5 övriga Anteckningar
                        
                   2.5.1 Text på framsida
                                            2.5.2 Text på baksida
                                            2.5.3 Text på kuvert
                                            2.5.4 Text på omslag
                                            2.5.5 Text på medföljande dokument
                       2.6 Samhör med
                       2.7 Förvärv_datum
                       2.8 Förväv_omständ
                       2.9 Tidigare_samling
                       2.10 Tidigare_nr
                       2.11 Diarienr

3 Anmärkning
      
           3.1 Text på framsida
                  3.2 Text på baksida
                  3.3 Text på kuvert
                  3.4 Text på omslag
                  3.5 Text på kopia
                  3.6 Text på medföljande dokument 
                  3.7 Historik
                  3.8 Källa
                  3.9 Skada
                  3.10 Spegelvänd

4 Relationer

5 Motivkategori

6 ämnesord

7 Tid, Plats och Bolag                   
                   7.1 Ort/Driftplats
                   7.2 Kommun och Län
                   7.3  Land
                   7.4 Bandelsnr
                   7.6 Fototid

8 Bildtext

9 Personer i Bild

Åter till sidans början

Rolf Sten 2013-10-31 (revision 2015-02-27)