HOME
INDEX

649     Vellinge - Falsterbo

FÖREGÅENDE
LISTA
(Vellinge) - Falsterbo
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Vel (Vellinge) h 0 12 1886.04.28 33)
Åkeshög 1904.05.18 33)
Kup Kungstorp h 4.4 3 1904.05.18 33)
Fot Fotevik v 6.1 5 1904.05.18 33)
Höl Höllviksnäs v 7.5 2
Höllviken 2 1910.05.15 33)
Kff Klaffbron 9 2
Ljh Ljunghusen v 10 2 1904.05.18 33)
Snr Skanör h 14.8 2 1904.05.18 33)
Fo Falsterbo v 17.5 2 1904.05.18 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem   /   Författare: Kjell Byström, Östersund