HOME
INDEX

638     Malmö V - Ystad

FÖREGÅENDE
LISTA
Malmö V - Södervärn - Oxie - Svedala - Börringe - Rydsgård - Charlottenlund - (Ystad) inklusive (Oxie) - (Fosieby)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Till= Helt nedlagd
 

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

M (Malmö C) v 617,8 3
Malmö V 2 1874-12-21 1955-06-10 33)
Ldv (Lundavägen) v 619,8 8 1915-12-012000-06-12
(Växel Kockums) lp ca 2 1874-12-21 1914 25)
(Baltiska hållplatsen) 1914-05-151914-10-05
(Husarkasernen) lp 1,6 1897 ca ca 1929 25)
(Sjukhusspåret) lp ca 3 1920 ca ca 1929 25)
(Malmö Östervärn)
Sör Södervärn lp 3,4 10 ca 1895 1972-03-01 25)
Ms

Malmö S

       1886-04-28ca 1894
Etp (Emilstorp) 621,4
Cd (EJ: Cd) (Charlottenlund) st 54,9 1874-12-21 1958-06-01 25)
And (Annelund) 622,2
Mpb (Malmö Persborg) 623
Lng (Lönngatan) v 5 20 80) 165)
Fsb Fosieby 5,6 82) 175)
Hib Hindby h 6,2 21 1874-12-21 33)
(EJ: Jro) Jägersro hp ca 7 24 1907- ca 1947 25)
Lrp Lockarp
Lrpö Lockarp Ö 7,6 200)
Lrp Lockarp 7,6
Ox Oxie v 10,7 41 1874-12-21 1989-10-01 33)
  Oxie   hp 11,4  1996-06-10   
Arrie 1874-12-21 33)
Törringelund hp 13,4 1926 ca 1940 25) 265)
(EJ: Th) Toarp hp 13,4 39 1925-06-05   25)
Saö Skabersjö 16,2 42 1874-12-21 1969-09-01 33)
Hyltarp hp 17,7 41 1925-06-05 ca 1926 25)
Krågeholm hp 20 46 1925-06-05 ca 1926 25)
Sea Svedala v 21,2 48 1874-12-21 33)
Böe Börringe v 27,7 52 1874-12-211970-05-31 33)
Lmm Lemmeströ 29,8 1995-08-21
Nbh Näsbyholm h 33,9 47 1874-12-211970-05-31 33)
Srp Skurup h 38,7 55 1874-12-21 33)
Rdg Rydsgård v 44,4 41 1874-12-21 33)
Rye Rynge v 49,1 49 1896-10-01 1975-06-01 33)
Mrh Marsvinsholm v 51,2 43 1874-12-15 33)
Marsvinsholms skog hp 52 1910 omkr ca 1920 25) 455)
Cd Skånes Charlottenlund hp 54,9 1958-06-01 1968-05-12 25)
Cd

Charlottenlund

v 54,9 23 1874-12-211958-05-31 33)
Ste Svarte 56,2 1925
Källesjö lp 60 ca 19101926-05-15 25)
Y (EJ: Y) (Ystad) st 63 2 1865-12-01 > 25) 33)

Källor och referenser
  Järnvägsdata 2009 
25) Jannesson, Åke, m-fl-, SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
80) Grafisk tidtabell, 1955
82) Grafisk tidtabell, 1996 nr 1
Övrig information
165)= km 623,0
175)Även km 625,0
200)Fel bandel?
265)Sommarhållplats (festplats) från 1926
455)Festplats

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-12-19 Rolf Sten