HOME
INDEX

624     Landskrona - Lund

FÖREGÅENDE
LISTA
(Landskrona) - (Kävlinge) - (Lund)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Lk (Landskrona) v 0 2 1865.08.01 33)
Axa Axeltofta 4.1
Häp Häljarp h 4.7 4 1893.08.08 33)
Heljarp
Sxp Saxtorp v 9.2 14 1893.08.08 33)
Ann Annelöv v 11.4 16 1893.08.08 33)
Annelöf
Dös Dösjebro v 14.2 13 1893.08.08 33)
Dösjöbro 14
Da Dagstorp h 16.2 15 1893.08.08 33)
Kg (Kävlinge) h 20.4 15 1886.09.18 33)
Lla Lackalänga v 23.3 28 1886.09.22 33)
Vkä Vallkärra v 26.7 29 1886.09.22 33)
Gnb Gunnesbo 29
Nnö Norra Nöbbelöv v 28.3 30
Lurhv Lunds stads renhållningsverk 29.7 41
Lu (Lund C) v 31.7 41

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-04 Rolf Sten