HOME
INDEX

616     Landskrona - Eslöv

FÖREGÅENDE
LISTA
Landskrona - Billeberga - (Teckomatorp) - (Eslöv)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Lk Landskrona v 10.6 2 1865.08.01 25) 33) 34)
Landskrona hamnbana
Landskrona hamn
Asm Asmundtorp v 3.1 17 1865.08.01 25) 33) 34) 130)
Bib Billeberga h 27.5 22 1865.08.01 25) 33) 34)
Tp (Teckomatorp) v 33.6 28 1865.08.01 25) 33) 34)
Mar Marieholm h 38.2 37 1865.08.01 25) 33) 34)
Trollenäs v 43.4 54 1865.08.01 25) 33) 34)
Stabbarp
E (Eslöv) h 48.4 66 1858.08.04 33)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
34) Statens Järnvägar 1856-1906, 1906
Övrig information
130)= km 0,0

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-04 Rolf Sten