HOME
INDEX

598     Kärreberga - Markaryd

FÖREGÅENDE
LISTA
(Kärreberga) - (Östra Ljungby) - Markaryd V
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km Höjd Från Till Not

Käb (Kärreberga) v 147,5 22 ca 1893 33)
Ölb (Östra Ljungby) v 139,7 31 1894-01-15 1975 33)
Sig Stidsvig v 134,6 51 1897 1982-01-01 33)
Ekt Eket v 128,7 65 1894-01-15 1075 33)
Öra Örkelljunga v 121,6 69 1894-01-15 1977-08-01 33)
Öspå Östra Spång 119,1 1949-06-01 1968-05-12
Åja Åsljunga h 115,3 90 1894-01-15 1983-05-29 33)
Vås Vanåsfors 111,8 97 1924-02-01 1968-05-12
Vanås såg 111,8 97 1910-02-01 1924-01-31 33)
Vär Skånes Värsjö h 109,4 105 1945-06-11 1968-05-12
Värsjö 109,4 105 1895-03-15 1945-06-10 33)
Fag Skånes Fagerhult h 105,2 110 1923-10-01 1994-09-26
Åsbo Fagerhult 105,2 110 1894-01-15 1923-09-30 33)
Åsbo-Fagerhult 105,2 110 - -
Yxh Yxenhult h 100,3 114 1897-01-01 1968-05-12 33)
Köh Köphult 98,3 - 1955 1968-05-12
Mv Markaryd V h * 92,2 102 1894-01-15 1932-01-01

Källor och referenser
  Järnvägsdata 2009
* Infogad i Markaryds station 1932-08-01
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-11-03 Rolf Sten