HOME
INDEX

589     Hörby - Eslöv

FÖREGÅENDE
LISTA
Hörby - (Eslöv)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Höb Hörby v 41.9 91 1882.10.01 33)
Osb Osbyholm h 45.5 63 1897.06.01 33)
Ousbyholm
Fgd Fogdarp v 49.6 57 1897.06.01 33)
Sog Snogeröd v 52.9 71 1897.06.01 33)
Munkarp 94 1897.06.01 33)
Brostorp
Kuh Kungshult v 58.1 100 1897.06.01 33)
Kastberga 94 1897.06.01 33)
E (Eslöv) h 65.9 66 1858.08.04 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-03 Rolf Sten