HOME
INDEX

587     Kristianstad - Hässleholm

FÖREGÅENDE
LISTA
Kristianstad - Karpalund - (Hässleholm)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd
 

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Cr Kristianstad C h 29.8 4 1865.07.29 33)
Christianstad
Kristianstad 1865.08.01 34)
Kap Karpalund h 25.5 4 1865.07.29 33)
Önd Önnestad v 20.7 11 1865.07.29 33)
Gfr Göinge-Fridhem h 17 15
Fridhem 15 1865.07.29 33)
Vöv Vinslöv v 12 26 1865.07.29 33)
Vinslöf 1865.08.01 34)
Winslöf
Iba Ignaberga h 8.7 31 1865.07.29 33)
Atp Attarp h 5.6 33 1865.07.29 33)
Röinge 43 1865.07.29 33)
Hm (Hässleholm) v 0 53 1860.12.01 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
34) Statens Järnvägar 1856-1906, 1906

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-03 Rolf Sten