HOME
INDEX

580     Halmstad - Bolmen

FÖREGÅENDE
LISTA
(Halmstad) - Halmstad Ö - Åsen - (Bolmen) inklusive (Åsen) - Unnen
NÄSTA

 


Karta nr 453

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Hdö Halmstad Ö 193 5
Hd Halmstad C st 0 1959.05.31 1966.07.01 25) 102)
Hdö Halmstad Ö st 0 1947.06.09 1959.05.31 25)
(EJ: Hd) Bolmens Halmstad st 0 1889.11.04 1947.06.09 25) 33)
Halmstad, Bolmens 1889.11.04 33)
Halmstad HB 4
Nyhem lp 0.6 1905. 1927 25)
Snöstorp 25) 148)
Skdh Skedalahed 187.8 39 1889.11.04 33)
(EJ: Sh) Skedala hed st 5.1 1889.11.04 25) 33)
Skdl Skedala 185.6 47 1889.11.04 33)
Skdg Skedala grusgrop 184.4 52
Mab Marbäck 181.5 50 1889.11.04 33)
Skrd Skerkered 179.4
Smld Simlångsdalen 174.8 69 1890.02.01 33)
Breared hp 18.2 1890.02.01 1904 25) 33)
Brdp Breareds pump 173
(EJ: Mth) Mahults herrgård hp 21.5 1935 omkr 1940.talet 25)
Mhl Mahult 170.2 77 1893.05.01 33)
Rbg Ryaberg 166.4 81 1889.11.04 33)
Skallinge st 26.6 1889.11.04 1912.05.01 25) 33)
Röskebo 25) 265)
Frbö Fröböke 161.4
Bye Bygget v 159.8 132 1889.11.04 33)
Äm Älmås v 156.8 160 1889.11.04 33)
(EJ: Em) Elmås hlp 36.2 1889.11.04 1916.10.01 25) 33)
Böö Bökö v 152.8 174 1889.11.04 33)
Nannarp 25) 318)
Ldh Lidhult v 148.8 166 1889.11.04 33)
Åsen Åsen v 142.8 162 1889.11.04 33)
Unnen 1894.01.01 33)
Mhy Mosshylte 140.6 170
Hylte 25) 345)
Bya Byholma h 138.9 144 1889.11.04 33)
Psb Piksborg h 133.6 143 1889.11.04 33)
Öjarp lp 62.2 1889. 1902 25)
Öarp 25) 380)
Bon (EJ: B) (Bolmen) st 64 1878.10.04 1966.11.01 25)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
102)From 31.5. räknad som del av Hd (sic)
148)Halmstad Ö-Skedalahed
265)Ryaberg-Bygget
318)Bökö-Lidhult
345)Mosshylte-Byholma
380)Piksborg-Bolmen

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-02 Rolf Sten