HOME
INDEX

544     Kalmar - Sandbäckshult

FÖREGÅENDE
LISTA
(Kalmar) - (Sandbäckshult)
NÄSTA

 


Karta nr 534

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Kac (Kalmar C) h 0 2
Kav Kalmar V h 1.1 8 1897.12.04 33)
Kas (Kalmar S) 1.3
Kav Kalmar-Volvo 4.8
Nsl Norrslätt h 4.4
Skälby
Krsa Krafslösa 5.6
Berga by 1910.02.01 33)
Bergaby
Kba Kläckeberga v 6.8 7 1897.12.04 33)
Föa Förlösa v 9.6 21 1897.12.04 33)
Nrfa Norra Förlösa 12
Läy Läckeby v 15.4 16 1897.12.04 33)
Svp Svartingstorp 17.6 1897.12.04 33)
Möks Möre skans 18.6
Rby Rockneby h 19.5 15 1897.12.04 33)
Kmo Kåremo h 24.6 1897.12.04 33)
Hra Haraldsmåla h 29.6 15 1897.12.04 33)
Ödby Ödebo by 34.2
Åem Ålem h 35.7 17 1897.12.04 33)
Brlm Broholm 36.8
Kagr Kaggetorp lp 37
Kaggetorp
Sktp Skeppnetorp 39.4
Bma Blomstermåla h 40.8 32 1897.12.04 33)
Sbh (Sandbäckshult) h 44.3 35 1897.12.04 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson
 /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-05-08 Rolf Sten