HOME
INDEX

450     Jönköping C - Nässjö

FÖREGÅENDE
LISTA
(Jönköping C) - Jönköping/Rocksjön - (Nässjö)
NÄSTA

 

Klicka
i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stations-husets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd
Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

(Jönköping) h 69,5 90 1863-12-01 33)
Huskvarna N
Jönköpings strand 1900-06-19 1935-09-01 33)
Jönköping strand
Jöh Jönköpings hamn 1894-11-12 1972-01-04
Hkv Huskvarnaverken 1936-05 1986-09-01 35)
Sanna 1910-05-15 33)
Hka Huskvarna v 75,9 141 1944-09-01
Huskvarna S 76,5 141 1922-01-01 1944-09-01
Yxenhaga 1910-02-21 1921-12-31 33)
Hyn Hyltansby h 79,7 179 1944-06-05 1966-05-22
Hyltan 1910-08-01 1944-06-04 33)
Bla Bogla h 81,2 195 1910-02-07 1970-05-31 33)
Hjd Häljaryd h 83,9 210 1911-09-01 1966-05-22 33)
Th Tenhult v 85,4 222 1864-12-01 33) 34)
Teö Tenhultssjön v 88,1 223 1940 t 1969-06-01
Rmö Rommelsjö v 89 233 1932 1966-05-22
Ötp Öggestorp v 90,3 244 1917 1919
Knp Kanarp h 93,6 259 1932 1963-05-26
Ulfsnäs 94,4 259 1876 1879
Fm Forserum v 96,5 278 1864-12-01 33)
Forsserum 1864-12-01 34)
Kröb Krökesbo 98,.9 288 1942
Ltg Lättarps gård h 100,2 288 1933-05-15 1975-06-01
Äng Äng h 103,8 303 1902-07-01 33)
Rdn Rödjavägen h 105,7 298 1934 1972-05-28
Gsg Gransäng grp h 107,5 283 1866 ca 1960
Ngbg Nässjö Gbg 1936
N (Nässjö) v 112,7 293 1864-12-01 33) 34)

Källor och referenser
  Järnvägsdata 1999, 2009
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
34) Statens Järnvägar 1856-1906, 1906
35) Efter nedläggningen av Jönköping - Gripenbergs Järnväg, JGJ, breddades 1936-05 spåret till normalspår mellan Österängens lastplats på JGJ via Rosendal till Husqvarna Vapen, 4 kilometer. JGJ Husqvarna station bytte då namn till Huskvarnaverken.. Spåret trafikerades av SJ som industrispår fram till 1986-09-01. Spåret revs 1990.

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-05-13 Rolf Sten