HOME
INDEX

169     Bollnäs - Ljusdal

FÖREGÅENDE
LISTA
(Bollnäs) - Ljusdal
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Till= Helt nedlagd
 

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Bn (Bollnäs) h 317.247 57
Rte Röste 320.734 100)
Gvn Galvån v 322.3 81
Lot Lottefors h 325.701 99 1891.10.01 33)
Ab Arbrå v 331.732 114 1879.10.01 32) 33)
Ntp Nytorp v 334 122
Vl Vallsta v 337.164 118 1880.12.01 32) 33)
Wallsta
Orb Orbaden h 339.8 138
Små Simeå v 343.797 118 1895.02.01 32) 33)
Uvk Undersvik h 347.4 137
Stfg Stiftsgården h 348.7 147
Ksö Karsjö h 352.697 123 1879.10.01 32) 33)
Lörstrand v 358.362 120 1903.10.01 33)
Löräng
Jr Järvsö v 365.056 134
Jr Järfsö 365.1
Jerfsö 1879.10.01 32) 33)
Skä Skästra h 368.872 119 1903.11.01 33)
Edänge v 374.1 128 1917.11.08 33)
Bas Banskillnaden 375.6 310)
Ls Ljusdal h 380.259 131 1880.09.15 32) 33)

Källor och referenser
32) Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
100)Km 320,8 och 321,1
310)Blivande st

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webbmaster: Benny Nilsson /   Författare: Kjell Byström, Östersund