HOME
LISTA

055     Jämtlands Sikås - Hoting

FÖREGÅENDE
  (Jämtlands Sikås) - Ulriksfors - Hoting
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
?
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km       Höjd Från NoteringJs (Jämtlands Sikås) h 79,9 321 1912-12-01

stn 1912-12-01, ?P 1991-09-16, *P 1991-11-01, ?P 1992-11-01; från 1993 säsonghp; ansl statsbanan Jämtlands Sikås-Hammerdal; FS

Siby Sikåsbyn v 80,9 315 1936  hpr, ?1966-05-22
Siv Sikåsåns vt 82,8 306 Vattentag, BI 1941
Gås Gisselås h 92,0 322 1912-12-01

I stn 1956, I hlp 1960, hps, ?1966-05-22, I hp ~1995; från 1993 säsonghp; PH

Hvn Hallviken v 98,3 293 1912-12-01

T hlp 1934, I hlp 1963, hps 1974-06-17, ?P 1991-09-16, *P 1991-11-01, ?P 1992-11-01, I hp 2004-10-21; från 1993 säsonghp; PH

Ånäs Ånäset h 103 293 1937

hpr , ?1957-06-02

Mlt Mullnäset h 106,5 291 1929

hp, ?1966-05-22

Tvn Tännviken h 110,6 289 1912.12.01 110,6 Tännviken (Tvn) 289 hlp 1912-12-01, T hp 1954, ?1966-05-22
Srö Ströms Vattudal 114.1 114,1 Ströms vattudal (Srö) 209 (säsong)hp 1996-06-18, ?
  Faxälven gren 4   114,8     bro 94 m
Uf Ulriksfors v 115.3 290 1912-12-01

stn, ?P 1991-09-16, *P 1991-11-01, ?P 1992-11-01; ansl statsbanan Ulriksfors-Strömsund; FS

Ökn Österkälen v 126,5 302  1914-11-01

hlp , T hp 1954, ?1962-05-27; även mtmp

  Lövberga dytag   133,3 286 1918 ssp , U ~1957
Löb Lövberga v 135,1 270 1914-11-01

stn , hlp 1936, I stn 1956, I hlp 1973, T hp 1974-06-17, ?P 1991-09-16, *P 1991-11-01, ?P 1992-11-01; från 1993 säsonghp; PL

Fsn Flåsjön h 141,1 276 1914-11-01 hlp , lp 1949-01-01, ?m1950t; hamnspår; även mtmp
Rmkl Renmyrskullen h 143,0 279 1936 hpr, ?1962-05-27
Brkö Brocksjön h 148,8 291 1936 hpr, ?1962-05-27
Snä Stornäset v 152.4 287 1956

hlp , I stn , I hlp 1957, T hp, ?1966-05-22,
BI 1973-04-02; även mtmp

Sköd Skirsjöedet h 157,8 253 1936 hpr, ?1962-05-27
  Tåsjöälv gren 1   159,5    

bro 96 m

Smlå Smalån v 160.7 246 1937 hpr, ?1966-05-22
Hcp Hoting Campingplats 165 247 hp 1993-06-05, hst 1994-06-12; fd Hoting camping; sign Hcp; PH
Hcp Hoting Camping 165
Htgv

Västra Hoting

h 165 247 1936 hpr, ?1962-05-27
Htg Hoting h 16.9 248 1914-11-01

stn , ?P 1991-09-16, *P 1991-11-01,
?P 1992-11-01; från 1993 säsongstn; ansl statsbanan Forsmo-Hoting; FS


Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009, Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
  

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-07-01 Rolf Sten