HOME
LISTA

010     Boden - Morjärv

FÖREGÅENDE
  (Boden) - Morjärv
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringBdn (Boden C) v 1144,4 11 1890-02-19

stn, *P 1891-08-20; <1926-05-15 Boden; ansl Stambanan genom övre Norrland, Malmbanan; FS

Bby Buddbyn 1148,3 15 1995 blev utbruten ur Boden C stn av tidtabellstekniska skäl  (räknad som del av Boden C stn), ts 2002-06-16; IS  
      1148,9   1921  bro över Malmbanan, BI 1994
Bby Buddbyn   1149,8 14 1917 mtmp, ts ~1940, BI 1947
Bud

Buddby

      1902
  Buddbyn   1150,2 14 1955 sto, U 1968-05-12
Huö
Hua
Hundsjö v 1160,6 39 1900-10-01

stn 1900-10-01, T hlp 1933-01-01, T hp 1970-07-01, †1986-06-01, I ssp 1986, *P 2000-06-13, †P 2000-08-20, BI

      1163,8 29 1900 vattentag  vt, BI 1901
Dsl Degerselet v 1170,6 29 1900-10-01

hp, hlp 1909-07-01, I stn ~1918, I hlp –1919, I stn ~1940, T hp 1970-07-01, I hp 1971-10-26, †1986-06-01; vilande ts

  Stoppställe vid km 1172,9 1172,9 27 1960 Sandviken sto, U 1977-05-22
  Råne älv   1174,4     bro 80 m
Nml Niemisel v 1176,4 23 1900-10-01

stn, †G 1989-05-28, †1992-08-17, *P 2000-06-13, †P 2000-08-20; IS

Mjö Mjöträsk h 1182,0 46 1932 hp, †1977-05-22
Brå Bjurå v 1184,5 41 1902-10-01 hp, hlp ~1910, I stn ~1918, I hlp ~1919, I stn 1940, T hp 1970-07-01, I hp 1972, †1986-06-01; även mtmp; vilande ts
Avs Avafors h 1193,3 114  

stn, †G 1978-08-01, †1992-08-17, *P 2000-06-13, †P 2000-08-20, I ssp 2002-12-04, I stn 2007-01-10; fjärrstyrd från Luleå, specialfall; IS

Avs Afvafors 1193,3 114 1902-08-01
      1193.9     lmk km 1193,928 = 1194,000
Hat Hataträsk h 1202,2 151 1902-08-01 mtmp, T lp 1918, I stn ~1940, T hlp 1945, T hp 1950t, †1957-06-01, BI 1957; vilande ts
  Hataträsks grustag   1202,2 151 1902-08-01

grp, BI 1902

Gfbn Grundforsbacken 1209,6 58 1936 hpr, †1968-05-12
Sbä Sågbäcken v 1211,8 79 1902

mtmp, I stn ~1940, T lp 1947-06-09, †1956, BI 1956; vilande ts

Mjvg Morjärv grusgrop 1215,2 66 1917 grp, BI ~1978
Mjv Morjärv h 1217,6 37 1902-08-01

stn, †P 1992-08-17, *P 2000-06-13, †P 2000-08-20, †G 2007-01-01; ansl statsbanan Morjärv–Karlsborgsverken; IS


Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
  Grafisk tidtabell nr 110, 1995
  Grafisk tidtabell nr 148, 1995
  Statens Järnvägar 1856-1906, 1906
  Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
  Grafisk tidtabell nr 169
  Grafisk tidtabell nr 174, 1997
Övrig information

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-07-07 Rolf Sten