Avancerad sökning
Hjälp och tips
 
Hem Bilder Föremål & fordon Bibliotek Kontakt    

   Sök i bildsamlingen     Villkor för bildanvändning       Digitalprojektet

 


Villkor för bildanvändning/leveransvillkor


Lågupplösta bilder


Bilder från www.samlingsportalen.se får hämtas direkt från sidan och publiceras tryckt och digitalt utan kostnad, om källa, fotograf (om känt) och bildnummer anges.

Exempel vid publicering:

Järnvägsmuseet, KBDB11190, Seved Walther
Järnvägsmuseet, KDAA02418

Högupplösta bilder

  • Vid beställning av högupplöst bild debiteras 250 kr per bild.


  • Vid publicering tryckt och digitalt ska källa, fotograf (om känt) och bildnummer anges.

    Exempel vid publicering:
    Järnvägsmuseet, KBDB11190, Seved Walther
    Järnvägsmuseet, KDAA02418


  • Bilden får inte ändras utan medgivande av Järnvägsmuseet.


  • I samband med beställning av bild ska aktuell faktureringsadress och eventuellt organisationsnummer lämnas. Faktura skickas efter att bilden har levererats till beställaren.

Vid publicering

Bilden får inte användas i syfte som kan verka kränkande för upphovsman eller avbildad person.

Beställaren ansvarar för att eventuella nödvändiga tillstånd för bildens användning inhämtas i varje enskilt fall, t.ex. beträffande alla typer av avbildade konstnärliga verk.

Enligt Lag om namn och bild i reklam (1978:800) måste en person som är igenkännlig på bild själv ge samtycke till reklamanvändning. Ansvaret för detta vilar helt på den som publicerar bilden. I övrigt hänvisas till Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729; 2005:359; 2005:360) samt till Personuppgiftslagen (1998:204; 2006:398).

Järnvägsmuseet
Box 407
801 05 Gävle

 

Har du frågor om vår bildsamling?
Kontakta Robert Herpai, 026- 455 1462
eller via E-post, robert.herpai@maritima.se

Vill du beställa en bild?
Kontakta Lennart Lundgren 026- 455 1479
eller via E-post, lennart.lundgren@maritima.se

Har du frågor om Digitaliseringsverksamheten?
Kontakta verksamhetsledare
Lennart Lundgren 026- 455 1479
eller via E-post, lennart.lundgren@maritima.se

 

Åter till sidans början! www.samlingsportalen.se